Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód II Wydział Cywilny

lubelskie, ----

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33743475
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 123/17 z wniosku Eleonory Ireny Pucek i Jana Pucka o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców przez zasiedzenie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 100/3 o powierzchni 0,0082 ha położonej w obrębie nr 0011, Dziesiąta Wieś, Gmina Lublin. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od opublikowania tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33743475
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne