Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód I Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33743483
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie I Ns 304/17 z wniosku Barbary Kubali o zasiedzenie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Jesionowej 6 o powierzchni 0,0376 ha, zabudowanej budynkiem do rozbiórki z uwagi na mający miejsce pożar. Wzywa się wszystkich roszczących sobie prawa do przedmiotowej nieruchomości, w tym szczególnie spadkobierców Jana Kubali, syna Karola, zmarłego 14.04.1940 roku, aby zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali własność, w przeciwnym razie zostanie stwierdzone zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
33743483
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne