Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Chełmie I Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33743501
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHEŁMIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chełmie I Wydziale Cywilnym w sprawie sygnatura akt I Ns 2879/17 z wniosku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bernardzie Gumińskim, synu Adama i Aleksandry, urodzonym w dniu 18 września 1944 roku, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Chełm, województwo lubelskie, zmarłym w dniu 9 stycznia 2016 roku.
Wzywa się spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33743501
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne