Ogłoszenie

Obwieszczenie o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności

wielkopolskie, Luboń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33743383
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-030 Luboń
Ulica
Kasprowicza

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt XI GUp 188/15/R dot. Ewy Kamyszek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą "Pod Piątką" Kamyszek Ewa
w Gnieźnie informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu - komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności.
Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego - komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu.
Listę można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1 a; 61-729 Poznań.
33743383
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne