Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153869
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-01-2018

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 452/17 z wniosku Henryka Stańczyka z udziałem Romana Stańczyka
o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Okół, gmina Bałtów, województwo świętokrzyskie, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka
nr 3350 (poprzednio: 6424/2) o powierzchni 0,1638 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej
ani nie jest objęta zbiorem dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne