Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 5.12.2017 r.
sygn. akt VIII Ns 758/17 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu...

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153870
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 5.12.2017 r. sygn. akt VIII Ns 758/17 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach
na złożenie do depozytu sądowego kwoty 21.471 zł tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 5 Brody, gmina Końskie, nr ew. 963/1 o pow. 0,0519 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, który będzie mógł być wypłacony osobom, które należycie udokumentują swoje prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości przysługujące na dzień 27.09.2012 r. - na dzień ostateczności decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne