Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 5.12.2017 r.,
sygn. akt VIII Ns 753/17 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu...

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153871
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 5.12.2017 r., sygn. akt VIII Ns 753/17 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach
na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 11.423 zł tytułem odszkodowania
za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 7 Okół, gmina Bałtów, oznaczonej jako działki ew. nr 3427/1
o pow. 0,0035 ha i nr 3430 o pow. 0,0468 ha, który to depozyt będzie mógł być wypłacony spadkobiercom Jana Krawczyka zmarłego w dniu 1.09.1988 r. i Władysławy Krawczyk zmarłej
w dniu 18.04.1992 r. pod warunkiem należytego udokumentowania swoich uprawnień do odbioru należności, na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne