Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie, w Wydziale I Cywilnym toczy się w sprawie I Ns 302/17 postępowanie z wniosku Józefa Kurczyna

świętokrzyskie, Pińczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153876
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Pińczowie, w Wydziale I Cywilnym toczy się w sprawie I Ns 302/17 postępowanie z wniosku Józefa Kurczyna o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego położonych w miejscowości Młodzawy Małe gmina Pińczów stanowiących działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem 244/2 o pow. 0,16 ha, 550/2 o pow. 0,05 ha, będącej w posiadaniu wnioskodawcy i jego żony Stefanii, która to nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa względem ww. nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne