Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33744480
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-200 Dębica
Ulica
Słoneczna 3

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I Ns 336/17 z wniosku Heleny Lorek o stwierdzenie zasiedzenia działek: nr 653 o pow. 1,11 ha, nr 1979/1 o pow. 0,3470 ha, nr 1979/2 o pow. 0,5368 ha, nr 1880/1 o pow. 0,06 ha położonych w Wiewiórce, gmina Żyraków. Działka nr 1880/1 objęta jest lwh 401 gm. kat. Wiewiórka i jako właściciel ujawniona jest Gmina Wiewiórka. Działki nr 653, 1979/1, 1979/2 objęte są KW nr RZ1D/00000977/6 prowadzoną przez Wydział V Ksiąg Wieczystych w Dębicy, gdzie jako współwłaściciele ujawnieni są: Franciszek Skarbek w 480/1680 części, Franciszka Skarbkowa w 780/1680 części, Stanisław Skarbek w 84/1680 części, Katarzyna Małozięć w 84/1680 części, Wojciech Skarbek w 84/1680 części, Franciszek Skarbek w 84/1680 części, Kazimierz Skarbek w 84/1680 części.
Wzywa się właścicieli wyżej oznaczonej nieruchomości bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Dębicy i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.
33744480
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne