Ogłoszenie

Komunikat

mazowieckie, Lipsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33744410
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-300 Lipsko
Ulica
Partyzantów 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Lipsku toczy się sprawa z wniosku Anatola Falińskiego, sygn. akt I Ns 422/17, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1888 ha, położonej w Siennie, gmina Sienno, powiat lipski, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 1320, 1324, 1325.
Sąd wzywa do udziału w sprawie wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Wiktorii Radowieckiej, Stefana Radowieckiego, Janiny Michałowskiej, Lucyny Nowickiej, Genowefy Burek, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33744410
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne