Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33744518
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-200 Dębica
Ulica
Słoneczna 3

SzczegółySygn. akt INs 418/17
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I Ns 418/17 z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Dębickiego o stwierdzenie zasiedzenia działki nr 198 o pow. 0,0724 ha położonej w Dębicy obręb nr 4, powstałej w wyniku modernizacji ewidencji gruntów miasta Dębica w miejsce p. gr. 1. kat. p. b. 1. kat. 102 i 108 oraz p. gr. 1. kat. 990/2 gm. kat. Dębica objętych KW nr RZ1D/0000034/4 i zbiorem dokumentów 910 prowadzonymi przez Wydział V Ksiąg Wieczystych w Dębicy, gdzie jako współwłaściciele ujawnieni byli w 1/6 części Bronisława Flikierska, córka Majera Seilera i Miny z Weidenbaumów Seilerowej i w 5/6 częściach Salomon Rotkopf.
Wzywa się właścicieli wyżej oznaczonej nieruchomości bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Dębicy i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.
33744518
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne