Ogłoszenie

Komunikat

mazowieckie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33744575
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-900 Kozienice
Ulica
Konstytucji 3 Maja 22

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Kozienicach pod sygn. akt I Ns 377/17 toczy się postępowanie wszczęte na wniosek Marii Urszuli Czerskiej o stwierdzenie, że Maria Urszula Czerska (córka Bronisława i Stefanii) nabyła przez zasiedzenie z dniem 1 marca 1997 r. własność nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Molendach, gminie Garbatka-Letnisko, powiecie kozienickim, a składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 249/10 o powierzchni 0,15 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33744575
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne