Ogłoszenie

Informacja o sporządzeniu trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego Spółki Ogólnopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w upadłości układowej

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33744760
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-180 Gdańsk
Ulica
K. Guderskiego 2A/1
Osoba kontaktowa
Ogólnopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w upadłości układowej

SzczegółyW ramach toczącego się postępowania upadłościowego Spółki pod firmą Ogólnopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstwa Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059763 (sygn. akt VI GUp 37/12), została sporządzona przez zarządcę i przekazana w dniu 22 grudnia 2017 roku Sędziemu-Komisarzowi trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu.
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego-Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
33744760
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne