Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33753027
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
Biskupa Świrskiego 17
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIEDLCACH

SzczegółySąd Rejonowy w Siedlcach Wydział I Cywilny zawiadamia
o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt I Ns 1147/17 z wniosku Heronima Radzikowskiego, Barbary Radzikowskiej z udziałem PUK Serwis sp. z o.o., Gminy Miasta Siedlce, Marianny Sidorowicz o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości. Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 4 o pow. 817 m2 (obręb 115 Siedlce) położoną w Siedlcach przy ul. I Brygady Legionów 18, dla której nie ma założonej księgi wieczystej. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięte w postępowaniu.
33753027
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne