Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Puławach I Wydział Cywilny

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33753669
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydział Cywilny toczy się sprawa z wniosku Jerzego Kowalczyka i Urszuli Kulpa z udziałem Zofii Kosowskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie - nieruchomości działki gruntu nr 80 o powierzchni 0,56 ha, nr 205/1 o powierzchni 0,89 ha, nr 310 o powierzchni 0,51 ha położonych w miejscowości Kochanów, gmina Puławy. Wzywa się pierwotnych właścicieli nieruchomości, ewentualnie ich następców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do nieruchomości. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie prawa własności
ww. nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33753669
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne