Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33753847
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie sygn. akt I Ns 648/17, z wniosku Gminy Bodzechów o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Bodzechów na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Bodzechów nieruchomość położoną w Gminie Bodzechów, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6740.315.2016.AK z dnia 15 września 2016 roku - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej klasy D w postaci ulicy Zacisze wraz z odwodnieniem w postaci rowów, przepustami, jak też na budowie kanału technologicznego i przebudowie sieci gazowej oraz energetycznej w miejscowości Chmielów w Gminie Bodzechów, tj. kwoty w wysokości 6.308 zł (sześć tysięcy trzysta osiem złotych), dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/1 (obręb 4) o powierzchni 0,0166 ha, tytułem wypłaty odszkodowania, ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego znak: GN.I.683.1.166.2016 z dnia 29 maja 2017 roku z zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona na rzecz osób, które wykażą stosownymi dokumentami prawa do przedmiotowej nieruchomości według stanu do dnia 21 października 2016 roku, bądź są spadkobiercami takich osób i w częściach, w jakich spadek nabyli. Sąd wzywa do odbioru depozytu.
33753847
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne