Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33753854
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie sygn. akt I Ns 627/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomość położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6740.90.2016.MD z dnia 14 lipca 2016 roku - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. kwoty w wysokości 53.856,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych), dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/1 (obręb 21, ark. 1) o powierzchni 0,0653 ha, tytułem wypłaty odszkodowania, ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego znak: GN.I.683.1.106.2016 z dnia 15 maja 2017 roku z zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona na rzecz osób, które wykażą stosownymi dokumentami prawa do przedmiotowej nieruchomości według stanu na dzień 25 sierpnia 2016 roku bądź są spadkobiercami takich osób i w częściach, w jakich spadek nabyli. Sąd wzywa do odbioru depozytu.
33753854
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne