Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33753580
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 846/17 toczy się postępowanie z wniosku Janusza Cholewy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Rabce-Zdroju, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1153, 1205, 1259/1 (powstałych z p.gr.l.kat. 1573/78, 1573/108, 1582/28, 1582/9, obj. KW nr NS2L/00010749/9), 1265 (powstałej z p.gr.l.kat. 1527, obj. KW nr NS2L/00010926/4), 1584/1 (powstałej z p.gr.l.kat 1412/2, obj. KW nr NS2L/00011050/9, p.gr.l.kat. 1413/2, obj. KW nr NS2L/00011048/2, p.gr.l.kat. 1414/2, obj. KW nr NS2L/00011049, p.gr.l.kat. 1415/2 obj. KW nr NS2L/00010631/9), 1584/2 (powstałej z p.gr.l.kat. 1416/2, obj. KW nr NS2L/00010804/3) 1604 (powstałej z p.gr.l.kat. 1473/4, obj. KW nr NS2L/00011048/2) jednostka rejestrowa G.211, obręb 0001 Rabka-Zdrój.
Z treści wniosku wynika, że uwidocznieni w księdze wieczystej Bronisław Cholewa s. Władysława, Władysław Kosek s. Wojciecha, Bronisława Kosek z Cholewów c. Franciszka, Władysław Cholewa s. Franciszka, Rozalia Cholewa z Rysulów, Anna Miśkowiec c. Ludwika, Franciszek Miśkowiec s. Andrzeja, Maryanna Miśkowiec c. Stanisława, Franciszek Cieślak, Czesław Rączka s. Jana, Stanisław Knapczyk s. Władysława, Aniela Knapczyk c. Walentego, Franciszek Masłowiec s. Józefa, Andrzej Skawiańczyka s. Sebastiana, Wiktoria Czeremuga c. Bartłomieja, Maria Kurańda c. Franciszka, Jan Czeremuga s. Franciszka, Stanisław Pulka s. Franciszka, Andrzej Biernat s. Jana, Zofia Biernat c. Jana, Maria Biernat c. Jana, Julia Dziętło c. Jana, Wiktoria Pędzimaż, Elżbieta Kowalczykowa, Marianna Miśkowiec c. Stanisława, Maria Raczakówna, Władysław Cholewa s. Franciszka, Franciszek Pędzimaż s. Marcina, Stefania Pędzimężowa, Ludwina Gackowa, Franciszek Cichorski s. Ludwika, Józef Raczak, Maria Kowalczykowa, Julia Raczakówna, Anna Miśkowcowa, Jan Rączka s. Franciszka, Józef Pranica s. Jana, Zofia Pranicowa, Antoni Liebieda, Wiktoria Lebiedowa, Andrzej Kubiński s. Józefa, Anna Kubińska, Wiktoria Skawiańczykowa, Franciszek Miśkowiec s. Andrzeja, Rozalia Cholewowa, Zofia Pędzimąż, Józef Handzel, Aniela Handzlowa - nie żyją.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działek objętych wnioskiem, a zwłaszcza następców prawnych wyżej wymienionych osób, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się do tut. Sądu i udowodniły swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33753580
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne