Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33753864
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie sygn. akt I Ns 741/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomość położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego, znak: AB.6740.119.2016.AS z dnia 2 sierpnia 2016 roku - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę publicznej drogi gminnej nr 302030 klasy Z w postaci ul. Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. kwoty w wysokości 1.392 zł (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote), dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 328/1 (obręb 4, ark. 5) o powierzchni 0,0016 ha, tytułem wypłaty odszkodowania, ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego znak: GN.I.683.1.134.2016 z dnia 21 czerwca 2017 roku z zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona na rzecz osób, które wykażą stosownymi dokumentami prawa do przedmiotowej nieruchomości według stanu na dzień 2 sierpnia 2016 roku, bądź są spadkobiercami takich osób i w częściach, w jakich spadek nabyli. Sąd wzywa do odbioru depozytu.
33753864
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne