Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód II Wydział Cywilny

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33754611
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w sprawie sygn. akt II Ns 403/17 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Siarkowiec z udziałem Katarzyny Daniec i małoletnich Jakuba Daniec i Dawida Daniec reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego Katarzynę Daniec, o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Czarneckim wzywa, aby spadkobiercy: Krzysztofa Czarneckiego, zmarłego w dniu 5 marca 2013 r. w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałego w Lublinie, syna Mariana i Janiny z domu Skupień, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33754611
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne