Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód II Wydział Cywilny

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33754623
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w sprawie sygn. akt II Ns 678/17 z wniosku Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie z udziałem Zbigniewa Żurawskiego, o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Fabianie Janiaku wzywa, aby spadkobiercy: Romana Fabiana Janiaka, zmarłego w dniu 29 maja 2003 r. w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałego w Celejowie, syna Antoniego i Heleny z domu Słoboda, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33754623
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne