Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33754698
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-200 Dębica
Ulica
Słoneczna 3

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I Ns 602/17 z wniosku Gminy Żyraków o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1278/1 o pow. 0,11 ha, położonej w miejscowości Żyraków, gmina Żyraków, powiat dębicki.
Powyższa działka nie posiada założonej księgi wieczystej. Zgodnie z treścią sporządzonego wykazu synchronizacyjnego - stanu starego wg hipoteki p.gr. 759/1, 1329/2, 770/13, 1278/1 objęte Zd. nr 6338 stanowiły współwłasność Piotra Lenczowskiego i Marii Lenczowskiej po l/2 części. Natomiast według stanu założenia ewidencji gruntów w miejsce p.gr. 759/1, 1329/2, 770/13, 1278/1 powstały dz. gr. 759/1, 770/13 i 1278/1 i pozostawały we władaniu Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żyrakowie, co potwierdza sporządzony w dniu 9 lutego 1986 r. protokół nr 489 stwierdzenia stanu władania gruntami. Działki te stanowiły drogę. Według nowego stanu ewidencji gruntów dz.gr. 1278/1 odpowiada działce nr 1278/1 o pow. 0,11 ha i pozostaje w posiadaniu samoistnym Gminy Żyraków, i stanowi drogę.
Wzywa się spadkobierców współwłaścicieli Piotra Lenczowskiego i Marii Lenczowskiej bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Dębicy i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.
33754698
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne