Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód I Wydział Cywilny

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33754617
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I Ns 973/17 toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Pytki i Bożeny Maliszewskiej o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Świdniku obręb 1 Miasto Świdnik, powiat świdnicki składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie nr. 1460 o powierzchni 0,1355 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku założona jest księga wieczysta nr LU1I/00010417/7. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazały swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi jej zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33754617
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne