Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód II Wydział Cywilny

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33754638
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w sprawie sygn. akt II Ns 611/17 z wniosku Danuty Termena z udziałem Gminy Lublin, o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Budka wzywa aby spadkobiercy: Janiny Budka, zmarłej w dniu 28 sierpnia 2008 r. w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie, córki Stanisława i Marianny z domu Pędrak, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku w ciągu 3-miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33754638
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne