Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Jałoszyńskiej

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33754763
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Mickiewicza 10/16

SzczegółyOGŁOSZENIE:
Przed Sądem Rejonowym w Toruniu pod nr. XI Ns 1446/17 toczy się z wniosku Piotra Jerzego Milewskiego sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Jałoszyńskiej, córce Stanisława i Julianny, urodzonej 1 VIII 2013 w Gąsawie, zmarłej jako bezdzietna panna 2 stycznia 2002, ostatnio stale zamieszkującej w Toruniu przy ul. Reymonta 7/6 na podstawie testamentu notarialnego z 7 III 1991. Spadkodawczyni nie miała rodzeństwa. Koniecznymi uczestnikami postępowania zgodnie z art. 934 kc są nieznani z personaliów i miejsca pobytu dziadkowie spadkodawczyni, a gdyby oni nie żyli - ich zstępni (rodzeństwo Stanisława i Julianny Jałoszyńskich lub ich zstępni).
Sąd wzywa poszukiwane osoby, aby w terminie trzech miesięcy zgłosiły swój udział w sprawie, w przeciwnym razie zostaną pominięte w toczącym się postępowaniu.
33754763
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne