Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33755355
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Mazowieckiego 7

SzczegółyOgłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
na podstawie art. 4 pkt 9, art. 124 ust. 1 i 2 oraz 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.)
Starosta Radomski
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości gruntowych położonych
1. w obrębie Płudnica, gmina Iłża, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 383, ograniczenie polegające na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Płudnica na działkach ewidencyjnych nr nr: 142/1, 142/2, 379/1, 383, 385;
2. w obrębie Piastów, gmina Jedlińsk, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 415, ograniczenie polegające na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ewidencyjnych nr nr: 364, 365, 402, 403, 404/1, 404/2, 415, 421, 420/7 obręb Piastów, gmina Jedlińsk
poprzez udzielenie zezwolenia na realizację i przeprowadzenie przez te nieruchomości inwestycji liniowych jak wyżej.
Dla nieruchomości tych w ewidencji gruntów i budynków funkcjonuje zapis - właściciel nieustalony (brak informacji o urządzonych księgach wieczystych).
W związku z powyższym w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wskazanych nieruchomości, winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Radomiu - budynek przy ulicy Granicznej 24, pok. 307 (II piętro), tel. (48) 36-55-801 wew. 409.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się również na okres dwóch miesięcy, tj. od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia 11 kwietnia 2018 roku na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu, Urzędu Miasta i Gminy Iłża, Urzędu Gminy Jedlińsk oraz na stronie internetowej organu prowadzącego www.spradom.finn.pl.
33755355
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne