Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33755441
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
Kościuszki 2

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Przed Sądem Rejonowym w Staszowie I Wydział Cywilny w sprawie do sygn. I Ns 277/17 z wniosku Bożeny Strzelec z udziałem Adriana Witczak, Rafała Witczak, Barbary Starzyckiej, Urszuli Sienkiewicz toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Krystynie Witczak, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Kurozwęki.
Sąd wzywa wszystkie zainteresowane osoby, które roszczą sobie jakiekolwiek prawa, aby w terminie trzech miesięcy - licząc od daty opublikowania ogłoszenia - zgłosiły się w tut. Sądzie i udowodniły zasadność swych roszczeń, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w niniejszym postępowaniu.
33755441
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne