Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Modzerowo, gmina Izbica Kujawska

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33755443
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-200 Radziejów
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Radziejowie w sprawie o sygn. I Ns 188/16 toczy się postępowanie z wniosku Władysława Marciniaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Modzerowo, gm. Izbica Kujawska, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 22, 23, 110, 131, 160/1, 160/3, jednostka rejestrowa G.25, o łącznej powierzchni 4,96 ha, dla której to nie można stwierdzić, czy ma urządzoną księgę wieczystą lub zbiór dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33755443
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne