Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33755813
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Zezwala wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 49.054,00 zł z tytułu odszkodowania za nabyte z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 4705/2 o pow. 0,1378 ha i nr 4724/1 o pow. 0,0808 ha położonych w miejscowości Humniska, powstałych odpowiednio z podziału działek nr 4705 oraz 4724, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 marca 2015 r. nr N.III.7570.1.1072.2013 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie lub osobom, które wykażą, iż na dzień 25 stycznia 2012 r. przysługiwało prawo własności ww. nieruchomości.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33755813
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne