Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33755831
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Zezwala wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.674,00 zł należnej z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w obrębie Wólka Tanewska, oznaczoną jako działka nr 331/1 o pow. 0,0075 ha, powstałą z podziału działki 331 ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 8.02.2016 r. nr N.III.7570.1.1264.2015 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą, że przysługiwało im na dzień 4.12.2014 prawo własności do działki nr 331.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33755831
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne