Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Końskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33756156
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-200 Końskie
Ulica
ODROWĄŻA 5

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1031/16 z wniosku Ireny Malinowskiej o stwierdzenie nabycia, w drodze zasiedzenia, własności nieruchomości położonej w Końskich, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, stanowiącej części działki 2703/1 o pow. 1,4036 ha, położonej w obrębie 04 Końskie, gm. Końskie, a która to część odpowiada dawnej działce nr 2488 o pow. 0,3800 ha, dla której nie założono księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci, a Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
33756156
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne