Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33765020
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Myślenicach I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 468/17 toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Dzieża o zasiedzenie udziału wynoszącego 391/873 części w nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice, obręb 3 oznaczonej jako działka 808 odp. pgr 75/5 powstawała z podziału pgr 75/2, pgr 75/8 powstałej z podziału pgr 75/3, pb 217 obj. lwh 249 gm. kat. Myślenice oraz pb 215/2 powstałej z podziału pb 215 obj. lwh 137 gm. kat. Myślenice,
- gdzie własność w lwh 137, gm. kat. Myślenice wpisana jest na rzecz: Dawida Afterguta, Marii z Kęsków Uchaczowej, Emilji z Uchaczów Święchowej córki Karola, Anieli Uchacz córki Karola, Eugenjusza Uchacza syna Karola, Tadeusza Uchacza syna Karola, Marii z Uchaczów Hęcińskiej córki Karola, Karola Uchacza syna Karola, Ludwiki z Uchaczów Dzieżowej córki Karola, Władysława Uchacza syna Karola, Kazimiery Steindel córki Jana, Edwarda Steindel syna Jana, Marji z Kęsków Uchaczowej, Emilii z Uchaczów Święchowej córki Karola, Anieli z Uchaczów Durkowej córki Karola, Marii z Uchaczów Chęcińskiej córki Karola, Ludwiki z Uchaczów Dzieżowej córki Karola, Eugenjusza Uchacza syna Karola, Tadeusza Uchacza syna Karola, Karola Uchacza syna Karola, Władysława Uchacza syna Karola, Kazimiery Steidel córki Jana, Edwarda Steidel syna Jana, Kazimiery ze Steindlów Wójcikowej, Edwarda Steindla syna Jana,
- gdzie własność w lwh 249, gm. kat Myślenice wpisana jest na rzecz:
Marii z Kęsków Uchaczowej, Marii z Kęsków Uchaczowa córki Karola, Emilji z Uchaczów Święchowej córki Karola, Anieli Uchacz córki Karola, Eugenjusza Uchacza syna Karola, Tadeusza Uchacza syna Karola, Marii z Uchaczów Hęcińskiej córki Karola, Karola Uchacza syna Karola, Ludwiki z Uchaczów Dzieżowej córki Karola, Władysława Uchacza syna Karola, Kazimiery Steindel córki Jana, Edwarda Steindel syna Jana, Marji z Kęsków Uchaczowej, Emilji z Uchaczów Święchowej córki Karola, Anieli z Uchaczów Durkowej córki Karola, Marii z Uchaczów Chęcińskiej córki Karola, Ludwiki z Uchaczów Dzieżowej córki Karola, Eugenjusza Uchacza syna Karola, Tadeusza Uchacza syna Karola, Karola Uchacza syna Karola, Władysława Uchacza syna Karola, Kazimiery Steidel córki Jana, Edwarda Steidel syna Jana, Kazimiery ze Steindlów Wójcikowej, Edwarda Steindla syna Jana.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych po wyżej wymienionych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33765020
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne