Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33765064
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1227/17 toczy się postępowanie z wniosku Ireny Wójciak o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Kiczorach, gmina Lipnica Wielka, oznaczonej jako działki ewid. nr: 1957 o pow. 0,0158 ha oraz 3211/2 i 3211/3 o łącznej pow. 0,0840 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33765064
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne