Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33765078
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny prowadzi sprawę XII Ns 760/17/P z wniosku Kazimierza Kostrza z udziałem Gminy Miejskiej Kraków, Edwarda Kostrza, Henryka Kostrza o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 178/2, obr. 97, jedn. ewid. Podgórze, położonej w Krakowie, stanowiącej pas terenu przylegający do działki o nr. 178/1 położonej w Krakowie przy ul. Drużbackiej 63, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza prowadzi Księgę Wieczystą nr KRIP/00244642/9. Sąd wzywa, aby zainteresowani, w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33765078
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne