Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33765527
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 621/17 z wniosku Leokadii Kądzieli o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Jędrzejów, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 187 o pow. 0,0600 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33765527
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne