Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33765742
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółySygn. akt I Ns 184/17/P
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Krystyny Stolarczyk z udziałem Anny Zymon-Stankiewicz, Krzysztofa Zymona o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Krakowie obrębie nr 31 oznaczonej numerem geodezyjnym 197 o powierzchni 0,0526 ha objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00003788/3, znajdującej się w posiadaniu Krystyny Stolarczyk. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33765742
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne