Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33766179
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie ogłasza,
że na wniosek Włodzimierza Wyżgi przy uczestnictwie Heleny Wyżgi, Zofii Orzechowskiej zostało wszczęte postępowanie do sygn. I Ns 1158/17/K o stwierdzenie nabycia własności w trybie ustawy z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych nieruchomości oznaczonych jako działki: 2782 o pow. 0,2343 ha powstałej z części l. kat. 794/2, części l. kat. 795/1, części l. kat. 796/2 objętych lwh 17 cd. Kw nr KR1K/00016071/3, 2783 o pow. 0,0939 ha powstałej z części l. kat. 791/1, części l. kat. 792/2, części l. kat. 793/1 objętych lwh 648, 780 o pow. 0,64 ha powstałej z l. kat. 1472/1, 1472/2 objętych lwh 4, 808/2 o pow. 0,41 ha powstałej z l. kat. 1472/6 objętej lwh 4, 810 o pow. 0,31 ha powstałej z l. kat. 1472/7 objętej lwh 4 - położonych w Cholerzynie, jedn. ew. Liszki, obręb 120607 Cholerzyn.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, właścicieli bądź ich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili prawa do wymienionych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia własności.
33766179
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne