Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33766769
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-900 Kozienice
Ulica
Konstytucji 3 Maja 22

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Kozienicach pod sygn. akt I Ns 407/17 toczy się postępowanie wszczęte na wniosek Marianny Sokołowskiej o stwierdzenie, że Jakub Czesław Chodkowski (syn Józefa i Marcjanny) nabył z mocy prawa przez uwłaszczenie z dniem 4 listopada 1971 r. własność nieruchomości rolnej położonej w Nowinach, gminie Kozienice, powiecie kozienickim, a składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 418/2, 419, 561/6, 562/2, 563/2 o łącznej powierzchni 1,6219 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli nieruchomości albo ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33766769
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne