Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Zwierzyńca

lubelskie, Zwierzyniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33766707
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA ZWIERZYNIEC

SzczegółyBURMISTRZ ZWIERZYŃCA,
na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży
I. Przedmiotem zbycia w trybie przetargu nieograniczonego jest nieruchomość zabudowana o numerze ewidencyjnym 112/23 o powierzchni 0,0199 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00064302/9.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Zwierzyńcu przy ul. Jaworowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny budowlane. Nieruchomość ma kształt prostokąta, płaska, posiada dostęp od ul. Jaworowej.
UWAGA. Sprzedaż nie obejmuje części składowych nieruchomości - garażu.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Cena nieruchomości: 10 700,00 zł.
II. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
b. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
III. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
33766707
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne