Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33767094
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
"W Sądzie Rejonowym w Wołominie, Wydziale Cywilnym, w sprawie I Ns 1986/16 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Zych i Edwarda Zych o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 456, położonej w miejscowości Jasienica gmina Tłuszcz powiat wołomiński, obręb 0008, Jasienica o powierzchni 0,0568 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi zbioru dokumentów, ani księgi wieczystej. Sąd wzywa wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, a także wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego udziału w niniejszej sprawie i wykazania własności, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, bez ich udziału o ile zostanie ono udowodnione."
33767094
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne