Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33767052
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
Kościuszki 2

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Przed Sądem Rejonowym w Staszowie I Wydział Cywilny w sprawie
o sygn. I Ns 288/16 z wniosku Doroty Sysak z udziałem Władysława Łowickiego, Feliksa Łowickiego, Stanisława Frańczak, Doroty Zierold, Marii Nocuń, Czesławy Piechoty, Jana Murczkiewicza, Mieczysława Sadowego, Jana Łabuszewskiego, Barbary Kucharskiej, Urszuli Miłoś, Marii Gumanowy, Anny Kopeć, Joanny Andrzejewskiej, Jolanty Lenarth, Aliny Wójcik toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Władysławie Łabuszewskiej, córce Józefa i Marianny, zmarłej dnia 8 października 1970 roku w Połańcu i tam też ostatnio stale zamieszkałej oraz po Piotrze Łabuszewskim, synu Franciszka
i Magdaleny, zmarłym dnia 22 lutego 1977 roku w Połańcu i tam też ostatnio stale zamieszkałym.
Sąd wzywa wszystkie zainteresowane osoby oraz spadkobierców do udziału w sprawie, które roszczą sobie jakiekolwiek prawa, aby w terminie trzech miesięcy - licząc od dnia 9 marca 2018 roku - zgłosiły się w tut. Sądzie i udowodniły zasadność swych roszczeń, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w niniejszym postępowaniu.
33767052
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne