Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33767057
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
Kościuszki 2

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Przed Sądem Rejonowym w Staszowie I Wydział Cywilny w sprawie do sygn. I Ns 301/17 z wniosku NPL FIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z udziałem Beaty Drabińskiej, Małgorzaty Pawelec i Ewy Kargulewicz toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Kazimierzu Karasiu, zmarłym w dniu 10 sierpnia 2013 roku w miejscowości Borek i tam też ostatnio stale zamieszkałym.
Sąd wzywa wszystkie zainteresowane osoby, które roszczą sobie jakiekolwiek prawa, aby w terminie trzech miesięcy - licząc od daty opublikowania ogłoszenia - zgłosiły się w tut. Sądzie i udowodniły zasadność swych roszczeń, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w niniejszym postępowaniu.
33767057
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne