Ogłoszenie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania za zmarłego

wielkopolskie, Sanok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33766442
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-500 Sanok
Ulica
Kościuszki 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SANOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Sanoku Wydział I Cywilny ogłasza, że wszczął postępowanie z wniosku Zbigniewa Drwięgi, zamieszkałego w Sanoku przy ul. Robotniczej 23/76, o uznanie za zmarłego Ryszarda Mieczysława Matuszka, syna Bolesława i Krystyny, urodzonego w dniu 1 stycznia 1953 r. w Sanoku, powiat sanocki, województwo podkarpackie.
Ryszard Mieczysław Matuszek około 1980 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Chicago. Ostatni raz w 2006 r. był w kontakcie ze swoją rodziną w Polsce. Mieszkał wówczas nadal w Stanach Zjednoczonych w Chicago. Dalsze losy Ryszarda Mieczysława Matuszka nie są znane.
Sąd wzywa Ryszarda Mieczysława Matuszka, aby w terminie trzech miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie trzech miesięcy przekazały je sądowi.
33766442
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne