Ogłoszenie

Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu w sprawie nabycia nieruchomości

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33766482
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie pod sygnaturą akt. II Ns 12/17 toczy się z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Warszawskiego Zachodniego z udziałem Gminy Izabelin sprawa o nabycie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1642, jednostka ewidencyjna Izabelin 143 202_2 z obrębu 0001 Izabelin o powierzchni 0,1910 hektara położonej w Izabelinie przy ul. Skrzetuskiego w trybie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich. W ewidencji gruntów jako właściciel wpisana jest Halina Tauzowska, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Ordynackiej 14 m. 14, córka Tadeusza i Teresy. Sąd wzywa wszystkich właścicieli lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy stawili się w Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa - Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego, o ile zostanie ono udowodnione.
33766482
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne