Ogłoszenie

Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu w sprawie nabycia spadku

małopolskie, Brzesko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33766512
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-800 Brzesko
Ulica
Kościuszki 20
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BRZESKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 691/16 toczy się postępowanie z wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzesku o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Gejza, s. Franciszka i Heleny, ur. 12 czerwca 1948 r., zmarłym dnia 9 marca 2013 r. w Warszawie, a ostatnio zamieszkałym w Brzesku.
W skład spadku po spadkodawcy wchodzą długi wobec wnioskodawcy.
Tutejszy Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności dzieci, rodziców, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa spadkodawcy, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w tym postępowaniu.
33766512
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne