Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Puławach I Wydział Cywilny

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33767223
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Puławach toczy się sprawa z wniosku Beaty Towalskiej i Piotra Towalskiego, z udziałem Krzysztofa Towalskiego i Janusza Towalskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Towalskim, zmarłym 20.07.2009 roku w Górze Puławskiej, ostatnio stale zamieszkałym w Puławach. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności zaś jego następców prawnych, by w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszeń zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33767223
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne