Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód II Wydział Cywilny

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33767234
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie o sygn. akt II Ns 867/17 prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Józefie Pruszkowskim i wzywa, aby spadkobiercy Henryka Józefa Pruszkowskiego, zmarłego w dniu 16 lipca 2000 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałego w Lublinie, przy ul. Balladyny 2/81, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku wchodzi udział 1/2 we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy ul. Balladyny 2/81, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00112130/6.
33767234
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne