Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód I Wydział Cywilny

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33767253
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 324/17
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 324/17 toczy się postępowanie z wniosku Romana Brodzika z udziałem Elżbiety Wrońskiej, Mariana Wrońskiego, Stanisławy Brodzik, Alfreda Wójcika i Longina Wójcika o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Łęcznej obręb 1 - miasto Łęczna, gm. Łęczna, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1946, o powierzchni 0,0310 ha, pozostającej we władaniu wnioskodawcy. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33767253
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne