Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33776946
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie o sygnaturze akt: I Ns 592/17/N toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Adamczyku, synu Józefa i Marii, urodzonym 28 kwietnia 1952 roku w Krakowie, a zmarłym 11 września 2016 roku w Krakowie i tam ostatnio zamieszkałym. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tut. Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33776946
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne