Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33776975
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 680/17/S wszczęte zostało postępowanie z wniosku Marcina Trzeciaka - kuratora spadku Gendel Anis recte Feintuch zamężnej Rosenfeld o uznanie za zmarłego Wilhelma Feintuch vel Anis, urodzonego 13 lutego 1903 r. w Krakowie, syna Abrahama Jontla Anis i Kehdel vel Karoliny Feintuch, zamieszkałego ostatnio przy ul. Józefa 34/11 w Krakowie. Wilhelm Feintuch vel Anis posługiwał się nazwiskiem matki, tj. Feintuch, przy czym w dekrecie dziedzictwa A.X.386/17/10 z 19 września 1924 r. wskazano jego nazwisko jako "Feintuch vel Anis". W 1941 r. Wilhelm Feintuch vel Anis był stanu wolnego, nie miał dzieci. Od 1941 r. brak jest informacji odnośnie do jego osoby.
Sąd wzywa osobę objętą wyżej wymienionym wnioskiem o uznanie za zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy zgłosiła się, gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłego. Sąd wzywa wszystkich posiadających wiadomości dotyczące wskazanej wyżej osoby, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia przekazali je do tut. sądu
33776975
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne